CEL FINANSOWANIA

Sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług przedsiębiorstw MŚP z Polski Wschodniej.

 

 

Województwa : Warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie oraz świętokrzyskie

 

 

Kiedy?

15 lipca 2019 r.
Zakończenie najbliższej rundy składania wniosków

3 września 2019 r.
Ostateczne zakończenie naboru

 

 

Koszty udziały w międzynarodowych targach
oraz wystawach i misjach gospodarczych (wynajęcie i zabudowa powierzchni wystawienniczej, reklama
w mediach targowych, transport, nocleg i wyżywienie pracowników, doradztwo w zakresie organizacji i obsługi stoiska itd.) – maksymalnie 49% wartości całego projektu

Koszty usług doradczych
świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych z wdrożeniem opracowanego modelu biznesowego (nawiązanie kontaktów z partnerami zagranicznymi, przygotowanie kanałów dystrybucji, wzornictwo opakowań, projektowanie katalogów, przygotowania produktu do celów danego rynku, przygotowanie planu kampanii promocyjno-marketingowej)

Koszty usług komplementarnych
związanych z wdrożeniem nowego modelu biznesowego (wytworzenie materiałów marketingowych, szkolenia, tłumaczenia, dostępy do baz danych)

Opracowanie nowego modelu biznesowego
dotyczącego wejścia na nowe rynki zagraniczne (analiza możliwości eksportowych, wskazanie rynków docelowych, wybór najefektywniejszych metod marketingowych, opracowanie koncepcji wejścia na rynek zagraniczny) – maksymalna kwota to 30 tys. zł.

Zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz zakup środków trwałych
z wyłączeniem nieruchomości – maksymalnie 100 tys. zł na każde, ale nie więcej niż 150 tys. łącznie.

 


Masz pytania?
Chętnie odpowiemy!

 

PAWEŁ Tomczak
+48 577 362 200
p.tomczak@innowia.pl

 

PATRYCJA Urbańska
+48 535 887 455
p.urbanska@innowia.pl