Co ciekawego w sierpniu?

Pomimo, iż okres letni to dla wielu okres wakacji, nasz Zespół nie zwalnia tempa i intensywnie pracuje nad Waszymi wnioskami.

Po pierwsze, zakończyliśmy etap podpisywana umów na działanie 1.2 w Polsce Wschodniej. Oznacza to, że do zakończenia naboru pozostał niecały miesiąc. Nasi analitycy mają bardzo pracowity sierpień przed sobą.

Ponadto, Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił VI edycję konkursu 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne. Nabór rozpocznie się już 15 października. Dla wielu województw jest to ostatnia szansa na pozyskanie dofinansowania na działalność inwestycyjną jeszcze w tym roku.

Szósty konkurs, podobnie jak poprzednie, zostanie podzielony na rundy – terminy poszczególnych rund zostaną opublikowane 12 września 2019 r., wraz z pozostałą dokumentacją konkursową.

 

Kto może otrzymać wsparcie?

Beneficjentem w konkursie 3.2.2 PO IR mogą być przedsiębiorstwa z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, Przedsiębiorstwa te muszą prowadzić działalność na terenie Polski.

Na co?

Przede wszystkim, wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych. Inwestycje te powinny mieć na celu wdrożenie nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych.

Koszty kwalifikowane

  • Po pierwsze w konkursie nabyć można nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego*
  • Ponadto, możliwe jest pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej*
  • Co więcej, dofinansowaniu podlegają koszty zakupu robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części
  • Dofinansowany jest także zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych i używanych środków trwałych
  • W konkursie można zakupić wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej
  • A także wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej

*Łączna wartość kosztów związanych z zakupem nieruchomości oraz pokryciem kosztów wynajmu nie może przekroczyć 10% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych.

Wysokość dofinansowania

Udział premii technologicznej w odniesieniu do wartości kosztów kwalifikowanych ustalany jest zgodnie z pułapami określonymi w mapie pomocy regionalnej. Poniżej znajduje się tabelka w której opisano poziom dofinansowania dla wszystkich województw.

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 6 mln zł.

Proces aplikowania o premię technologiczną

O naszych sukcesach w tym konkursie możesz przeczytać tutaj.