Dotacje Unijne szansą na wygraną z wirusem!


Wygraj dzięki dotacjom unijnym! W dobie wirusa SARS-COV-2 każdy przedsiębiorca musi zmierzyć się z wyzwaniem jakie stawia przed nim nowa, niepewna rzeczywistość. Nie od dzisiaj wiadomo, że szansą na przetrwanie jest elastyczność i szybka adaptacja w obliczu zachodzących zmian. Nasza rzeczywistość niewątpliwie uległa zmianie, a zmiana ta jest być może nieodwracalna.

Duża część naszego życia zarówno zawodowego jak i społecznego przeniosła się do Internetu. Bezpośrednie relacje z Klientami i Kontrahentami zastąpione zostały wideorozmowami, a sprzedaż online nabrała znacznie większego znaczenia niż było to dotychczas.

Szybka adaptacja przedsiębiorstwa, modelu biznesowego oraz podejmowanych działań wymaga nierzadko sporych nakładów finansowych, ale to właśnie zdolność zaspokojenia bieżących potrzeb rynku może okazać się kluczowa w tym ciężkim czasie.

Jednym z pewnych źródeł finansowania pozostają środki pochodzące z funduszy unijnych. W tym trudnym czasie dają nam one możliwość rozwoju, wykorzystania szans rynkowych, zapewnienia sobie stabilnego finansowania planowanych przedsięwzięć.

 

Aż do 85% dofinansowania na wdrożenie nowego produktu, zakup maszyn, działania promocyjne!


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeznaczy blisko 70 mln zł na rozwój polskich przedsiębiorstw oferując nawet do 85% dofinansowania.

Zgodnie z rozpoczynającym się 24 listopada działaniem 2.3.5 Design dla przedsiębiorców polscy producenci i usługodawcy mogą otrzymać środki na realizację projektów, których celem jest rozwój przedsiębiorstwa – wnioskodawcy poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt nakierowany na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi).

Nowy lub znacząco ulepszony produkt musi odpowiadać na potrzeby osób o szczególnych potrzebach, w tym indywidualnych, wynikających z braku pełnej sprawności (osób na wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się; niewidomych i słabo widzących; głuchych i słabo słyszących; głuchoniewidomych; z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi; starszych i osłabionych chorobami; kobiet w ciąży; z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi; mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego albo mówionego); o nietypowym wzroście (w tym również dzieci); z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem). Produkt powinien rozwiązywać problemy ww. osób, znosić bariery we właściwościach środowiska (przestrzeni fizycznej, rzeczywistości cyfrowej, systemów informacyjno-komunikacyjnych, produktów, usług), co w efekcie pozwoli ww. osobom na korzystanie z niego na zasadzie równości z innymi.

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

  • przedsiębiorstwa z sektora MŚP

przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Polski z wyłączeniem województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego

 

FINANSOWANIE

  • 85% na usługi doradcze związane z opracowaniem lub wdrożeniem nowego i/lub znacząco ulepszonego produktu
  • w zależności od miejsca lokalizacji oraz wielkości przedsiębiorstwa dofinansowanie na część inwestycyjną może wynosić 20 – 70% dofinansowania

Maksymalna łączna kwota kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć 1 500 000 zł, w tym 500 tys. zł na usługi doradcze oraz 1 mln zł na inwestycję początkową

 

W JAKIM TERMINIE MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Konkurs rozpoczyna się 24 listopada 2020r. 

 

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

  • przeprowadzenie profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt. W usługi te wliczamy: opracowanie produktu, prototypowanie, testowanie
  • uzyskanie niezbędnego doradztwa w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (opracowanie kampanii promocyjnej, szkolenia, doradztwo z zakresu certyfikacji, itp.)
  • realizacja inwestycji początkowej niezbędnej do wdrożenia produktu (zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania, licencji, technologii, itp.)

Szczegółową dokumentację konkursową można znaleźć na stronie PARP

Więcej informacji o innych działaniach w naszych aktualnościach.