CEL FINANSOWANIA

Celem konkursu jest wsparcie udziału przedsiębiorców w targach o charakterze międzynarodowym, co skutkować ma pozyskaniem nowych partnerów biznesowych oraz zwiększeniem sprzedaży zagranicznej.

 

 

Konkurs kierowany jest do przedsiębiorstw z województwa śląskiego.

 

 

Kiedy?

Zakończenie składania wniosków:
31.07.2019 r.

 

 

Koszty udziału w międzynarodowych targach
w tym przede wszystkim koszt wynajmu powierzchni wystawienniczej, koszt budowy i obsługi stoiska wystawowego, wpis do katalogu targowego, reklama w mediach targowych, zakup usług w zakresie transportu eksponatów, koszty tłumaczeń;

 

Koszty usług doradczych
wydatki poniesione na zakup specjalistycznych analiz, ekspertyz, badań rynkowych, zakup usług doradczych związanych z wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynkach docelowych, koszty usług doradczych w zakresie tworzenia regulaminów/instrukcji usług/produktów, gwarancji produktowych/usługowych i innych dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia produktu/usługi na nowy rynek docelowy;

UWAGA: koszty usług doradczych mogą stanowić maksymalnie 30% wartości dofinansowania;

 

Koszty podróży służbowych
zakwaterowanie maksymalnie czterech przedstawicieli uczestniczących w targach i imprezach wystawienniczych, w okresie nie dłuższym niż dwa dni przed rozpoczęciem i jeden dzień po zakończeniu imprezy targowej, transport lotniczy, kolejowy, drogowy, morski przedstawicieli uczestniczących w targach i imprezach wystawienniczych.

 

Masz pytania?
Chętnie odpowiemy!

 

PAWEŁ Tomczak
+48 577 362 200
p.tomczak@innowia.pl

 

PATRYCJA Urbańska
+48 535 887 455
p.urbanska@innowia.pl