• Budżet innowacji

Budżet innowacji

Nie potrafisz zaplanować finansowego wdrożenia innowacji? Martwisz się, że Twoje założenia są nierealne?

Pozwól Nam usystematyzować finanse

na bazie których wyznaczysz cele budżetowe, źródła finansowania i zdefiniujesz ryzyka wdrożenia.

O USŁUDZE

Usługa finansowa polegająca na opracowaniu kosztorysu przedsięwzięcia wraz  z prognozą rozwoju w oparciu o wdrażaną innowację. Usługa pomoże Ci usystematyzować poziom cen wdrażanego rozwiązania, który w połączeniu z przewidywanym poziomem sprzedaży ukaże przyszłe przychody projektu. Ich zestawienie z kosztami świadczenia nowatorskiej usługi pomoże maksymalnie precyzyjnie wytyczyć cele budżetowe, zaplanować źródła finansowania oraz zidentyfikować ryzyka planowanego wdrożenia.