Wejście na rynki zagraniczne jeszcze nigdy nie było takie proste!

Przez wiele lat statystyki handlu zagranicznego w Polsce nie wyglądały najlepiej. Od 1995 r. co roku notowaliśmy deficyt. Przełomowy okazał się rok 2015. To właśnie wtedy, po raz pierwszy od 20 lat, minus zamienił się w plus – polski eksport osiągnął historyczny wynik. Wyprzedził import o ponad 2 miliardy euro. Najważniejszym kierunkiem polskiego handlu jest oczywiście Europa. Na rynki europejskie trafia dziś blisko 89% eksportowanych towarów. Z drugiej jednak strony rynki pozaeuropejskie stają się ciekawą alternatywą i są coraz chętniej wybieranym kierunkiem przez polskich producentów.

Jeżeli i Ty chciałbyś rozwinąć swoją działalność i rozpocząć sprzedaż na rynku zagranicznym – ten program może okazać się dla Ciebie dobrym rozwiązaniem. Oczywiście mowa tu o działaniu 1.2 z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Kto?

Pomoc w ramach działania 1.2 POPW skierowana jest do producentów oraz usługodawców z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.  Działalność musi być prowadzona przez minimum jeden zamknięty rok obrotowy na terenie jednego z województw Polski Wschodniej, do których zaliczamy województwa: podkarpackie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie oraz warmińsko-mazurskie.

Ile?

Tereny Polski Wschodniej to najlepiej dotowane województwa w całej Polsce. Dofinansowania sięgają tutaj aż 85% – podobnie jest także w przypadku omawianego działania. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa każdy beneficjent otrzyma 85% dofinansowanie. Oznacza to, że rozpoczęcie działalności zagranicznej jeszcze nigdy nie było tak tanie –  beneficjenci przeznaczą jedynie 15% środków własnych, aby zdobyć nowy rynek zagraniczny.

Maksymalna łączna kwota kosztów kwalifikowalnych w konkursie wynosi do 800 tys. zł

Na co?

To pierwsza edycja tego konkursu, w której można dofinansować zakup środków trwałych. Z pewnością, ten wydatek uczynił konkurs 1.2 POPW jeszcze bardziej atrakcyjnym dla beneficjentów. W tym działaniu dofinansować można wszystko to, co niezbędne jest do rozpoczęcia działalności na obcym rynku.

Ekspansja na nowy rynek zwykle jest kosztochłonna i nierzadko kłopotliwa dla producentów. Stajemy przed wyborem rynku, który okaże się atrakcyjny dla naszego przedsiębiorstwa.

Ponadto, po jego wyborze należy podjąć kolejne wyzwanie – jak na takim rynku operować. Jak powinien wyglądać nasz produkt oraz jego opakowanie aby zachęcić nowych odbiorców? Jakie działania promocyjne i marketingowe okażą się skuteczne? Czy istnieją dodatkowe regulacje prawne lub wymagane są certyfikaty, które warunkują sprzedaż na tym rynku?

Na takie i inne pytania musi odpowiedzieć sobie eksporter odnosząc się do każdego nowego rynku zagranicznego. Trudne, prawda?

Dzięki programowi 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP ten proces będzie dużo łatwiejszy. Wśród wydatków kwalifikowalnych znajdują się wydatki na współpracę z firmami, które odpowiedzą na nasze pytania oraz wesprą nasze wysiłki w budowaniu nowej strategii na rynku zagranicznym.

Do tej pory musielibyśmy takiej firmie zapłacić z własnej kieszeni, teraz pamiętajmy o 85% dofinansowaniu.

Wydatki kwalifikowane

Wśród wydatków kwalifikowalnych znajdziemy między innymi:

  • Po pierwsze, koszty udziały w międzynarodowych targach, wystawach i misjach gospodarczych (wynajęcie i zabudowa powierzchni wystawienniczej, reklama w mediach targowych, transport, nocleg i wyżywienie pracowników, doradztwo w zakresie organizacji i obsługi stoiska itd.)
  • Następnie, dofinansować można zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz zakup środków trwałych
  • Ponadto, koszty usług związanych z wytworzeniem materiałów marketingowych, szkoleniami, tłumaczeniami, dostępem do baz danych, itp.
  • A także, koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych z wdrożeniem opracowanego modelu biznesowego (nawiązanie kontaktów z partnerami zagranicznymi, przygotowanie kanałów dystrybucji, wzornictwo opakowań, projektowanie katalogów, przygotowania produktu do celów danego rynku, przygotowanie planu kampanii promocyjno-marketingowej)
  • Oraz opracowanie nowego modelu biznesowego dotyczącego wejścia na nowe rynki zagraniczne (analiza możliwości eksportowych, wskazanie rynków docelowych, wybór najefektywniejszych metod marketingowych, opracowanie koncepcji wejścia na rynek zagraniczny)

Kiedy?

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w tym konkursie – chętnie Ci w tym pomożemy. Najbliższy nabór kończy się już 3 września 2019r., zatem warto się pospieszyć.

 

Jeżeli masz pytania skontaktuj się z nami!

PATRYCJA Urbańska

tel: 535 887 455

mail: p.urbanska@innowia.pl