';
Fundusz Europejski

Wdrożenie innowacji w województwie łódzkim

Nowa dotacja dla konkurencyjności mśp: wdrożenie innowacji w województwie łódzkim

Województwo Łódzkie stawia na rozwój lokalnych przedsiębiorstw poprzez wprowadzenie innowacyjnej dotacji, która ma wspierać MŚP w procesie wdrażania innowacji zarówno na poziomie produktowym, jak i procesowym. Oto szczegóły tej inicjatywy:

Cele programu: Dotacja ma na celu zwiększenie konkurencyjności lokalnych MŚP poprzez wspieranie ich działań innowacyjnych, co przyczyni się do wzrostu gospodarczego regionu i poprawy sytuacji na rynku pracy.

Kto może ubiegać się o dotację? Wnioskodawcami mogą być przedsiębiorstwa z sektora MŚP, które posiadają swoją siedzibę lub oddział na terenie Województwa Łódzkiego.

Wysokość dofinansowania: Beneficjenci mogą otrzymać wsparcie finansowe na poziomie do 85% kosztów projektu. Minimalna kwota projektu wynosi 500 tysięcy złotych, a maksymalna – 1 milion złotych.

Jakie koszty kwalifikowane są do dofinansowania? Dotacja obejmuje różnorodne wydatki związane z wdrażaniem innowacji, takie jak

  • zakup sprzętu,
  • wartości niematerialne i prawne,
  • leasing finansowy,
  • dzierżawa nieruchomości,
  • zakup materiałów budowlanych,
  • działania proekologiczne,

Dodatkowo, specjalistyczne usługi doradcze, takie jak badania rynku czy rozwój strategii internacjonalizacji, również kwalifikują się do dofinansowania.

Sposób finansowania: Projekty mogą być finansowane z pomocy de minimis (do 300 tys. euro) lub pomocy regionalnej (do 60% dla mikro i małych przedsiębiorstw, 50% dla średnich). Istnieje także możliwość uzyskania częściowej dotacji warunkowej, gdzie przedsiębiorcy mogą otrzymać część środków w formie bezzwrotnej, a pozostałą część jako pożyczkę.

Ta inicjatywa to znakomita szansa dla lokalnych MŚP na rozwój i ekspansję, zachęcając ich do inwestycji w innowacje, co w dłuższej perspektywie może przyczynić się do wzrostu gospodarczego regionu. Nie czekaj – skorzystaj z tej okazji i zwiększ konkurencyjność swojego przedsiębiorstwa. Napisz i wspólnie sprawdzimy jak możemy rozwinąć Twój biznes!

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in
Leave a reply

SPRAWDŹ JAKIE DOTACJE MOŻESZ POZYSKAĆ W TWOIM WOJEWÓDZTWIE

SPRAWDŹ