';
Fundusz Europejski

Dofinansowanie na Wzornictwo i Rozwój Produkcji dla MŚP w Polsce Wschodniej

Z przyjemnością ogłaszamy nowe wsparcie ze strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Dofinansowanie na Wzornictwo i Rozwój Produkcji dla MŚP w Polsce Wschodniej Wspierając innowacyjność i rozwój, zapewniamy profesjonalną pomoc w pozyskiwaniu dofinansowania na udział w konkursach wzorniczych.

Cel wsparcia:

Cel wsparcia

Konkursy wzornicze dla MŚP to znakomita okazja dla przedsiębiorstw do odkrycia potencjału innowacyjności swoich produktów i usług oraz zdobycia wsparcia finansowego na ich rozwój. Nasze wsparcie obejmuje takie konkursy, jak „Wzornictwo dla MŚP”, które zapewniają kompleksowe wsparcie w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych.

Co obejmuje?

W ramach konkursu „Wzornictwo dla MŚP” przewidujemy kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorstw w następujących obszarach:

Przeprowadzenie audytu wzorniczego: Całościowa analiza działalności przedsiębiorstwa pod kątem potencjału i potrzeb wzorniczych. Opracowanie strategii wzorniczej zawierającej rekomendacje dotyczące dalszych działań (komponent obligatoryjny).

Wdrożenie strategii wzorniczej: polega na zastosowaniu procesów projektowania w celu stworzenia i wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów. Ten proces obejmuje projektowanie nowych wzorów przemysłowych, które mogą być przeznaczone zarówno do masowej, jak i indywidualnej produkcji. Celem jest podniesienie estetyki i funkcjonalności wytwarzanych przedmiotów codziennego użytku. Obejmuje zarówno aspekty użytkowe i funkcjonalne produktu, jak i jego estetykę.

Wielkość dofinansowania

Maksymalna wartość dofinansowania: 3 000 000,00 PLN

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie: 200 000,00 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania na koszty związane z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej: 70 000,00 PLN

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi w ramach:

kosztów objętych regionalną pomocą inwestycyjną – zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2021-2027,
kosztów objętych pomocą na usługi doradcze na rzecz MŚP – max. 50%

Dla kogo dofinansowanie?

Konkurs „Wzornictwo dla MŚP” skierowany jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP prowadzących działalność na terenie jednego z województw Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego oraz mazowieckiego (wybrane powiaty).

Termin naboru

Nabór wniosków w ramach tego działania potrwa od 7 maja do 2 lipca 2024 roku. Jest to okres, w którym przedsiębiorcy mogą zgłaszać swoje projekty i ubiegać się o wsparcie. Jednak, aby zdążyć z pełną dokumentacją  koniecznie skontaktuj się z nami już dziś!

Koszty kwalifikowane

Finansowaniem zostaną objęte wydatki przeznaczone na opracowanie strategii wzorniczej oraz jej wdrożenie w przedsiębiorstwie, w szczególności koszty usług doradczych, nabycie środków trwałych, nabycie oprogramowania, koszty robót i materiałów budowlanych oraz koszty usług szkoleniowych.

Podsumowanie

Konkursy wzornicze dla MŚP stanowią doskonałą szansę dla przedsiębiorstw z Polski Wschodniej na rozwój, innowację i zwiększenie konkurencyjności na rynku. Nasza firma doradcza jest tutaj, aby wesprzeć Cię w całym procesie aplikacyjnym i pomóc Ci zdobyć niezbędne środki na udział w konkursie. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in
Leave a reply

SPRAWDŹ JAKIE DOTACJE MOŻESZ POZYSKAĆ W TWOIM WOJEWÓDZTWIE

SPRAWDŹ