';
Fundusz Europejski

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP

Kompleksowe wsparcie MŚP w procesie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów. Finansowaniem zostaną objęte wydatki przeznaczone na opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wdrożenie działań związanych z automatyzacją i robotyzacją procesów, których efektem będzie wdrożenie innowacji w procesie produkcji.

Do końca naboru pozostało

Najważniejsze informacje

 • Kwota dofinansowania:
  Dofinansowanie wynosi  do 85%
  Maksymalna wartość dofinansowania: 3 mln zł
 • Kto może skorzystać?
  Mikro- małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie jednego z województw Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego lub w wybranych powiatach województwa mazowieckiego.
 • Na co można przeznaczyć środki?
  1) koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowaniem mapy drogowej,
  2) koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia mapy drogowej,
  3) nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane,
  4) nabycie oprogramowania lub innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
  5) koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń i stanowią maksymalnie 10% wartości środków trwałych
  6) koszty usług szkoleniowych
 • Termin naboru:
  Od 1 sierpnia do 26 września 2024 r. 

Zobacz, jak przebiega współpraca

 • Rozpoznanie
  Twoich potrzeb
 • Darmowa
  analiza
 • Sprawdzenie
  możliwości
 • Podpisanie
  umowy
 • Sporządzenie dokumentacji
 • Ogłoszenie
  wyników

Masz pytania?

Napisz do nas.

  Nasz adres
  Innowia Sp. z o.o.
  Ul. 28 Czerwca 1956r. 400/302,
  61-441 Poznań
  Osoba kontaktowa
  Patrycja Urbańska
  + 48 535 887 455

  SPRAWDŹ JAKIE DOTACJE MOŻESZ POZYSKAĆ W TWOIM WOJEWÓDZTWIE

  SPRAWDŹ