• Rozliczanie projektów dofinansowanych

Rozliczanie projektów dofinansowanych

Otrzymałeś dofinansowanie ze środków unijnych lub krajowych i co dalej? Nie masz głowy dopilnowania zapisów umowy oraz składania wniosków o płatność?

Powierz Nam rozliczenie Twojego projektu, co znacznie usprawni procedury urzędowe

O USŁUDZE

Usługa obejmuje opiekę nad projektem, na który przyznano dotację ze środków unijnych bądź krajowych. Opieka obejmuje zarówno przygotowanie wniosków o płatność, które okresowo należy składać celem wypłaty transz dofinansowania oraz doradztwo w zakresie spełniania pozostałych wymogów wynikających z podpisanej umowy o dofinansowanie.